Välkommen till Lidköpings Kickingbulls!


VT-2022 startar vecka 3 

Viktigt!! Med rådande restriktioner måste vi begränsa antalet deltagare på kurserna till max 9 st. Du som ska dansa VT-2022 måste anmäla detta till din kursledare så att vi kan planera kurserna efter antalet personer. Ring snarast och meddela om du ska dansa.

Monica tel 073-354 92 22 och Mia tel 070-778 52 54

 

Lidköpings Kickingbulls startades redan 1998 av ett gäng passionerade linedancefantaster. Under årens gång har även flera av klubbens medlemmar varit med i tävlingar såsom SM och även VM och tagit fina placeringar. Idag har vi kurser på 3 nivåer:

  • Grundkurs, måndag  kl 17:30 – 19 och kl 19 – 20:30
  • Grundkurs, onsdag kl 11 – 12:30 
  • Fortsättning 1, onsdag kl 17:30 – 19 (dansat 1-2 år)
  • Fortsättning 2, onsdag kl 19 – 20:30 (dansat minst 3 år)
Terminsavgift för kurs kostar 700 kr varav 150 kr består av medlemsavgiften. Då får du dansa alla kurserna om du vill.
Gästdansare betalar 70 kr/ggn
 Är du under 20 år så är det halva priset för kursavgiften.

 

Vi håller avstånd och tvättar/spritar händer samt stannar hemma vid symptom.

Kickingbulls Linedance Drejarschottis 2012