Kontakt

Har du frågor eller funderingar, kontakta oss gärna på telefon. Se nedan för nummer!!
Vill du istället maila oss är mailen kickingbullslidkoping@hotmail.com

Marie-Louise Lindlöf Ordförande 070-778 52 54
Gunilla Söderholmen Sekreterare 070-600 91 60
Birgitta Johansson Kassör 070-668 52 67
Instruktörer    
Ann Johansson Nybörjare 070-274 19 41
Carina Svensson Fortsättning   
Monica Nordgren Grundkurs, Fortsättning 073-354 92 22

Kickingbulls