Kontakt

Har du frågor eller funderingar, kontakta oss gärna på telefon. Se nedan för nummer!!
Vill du istället maila oss är mailen kickingbullslidkoping@hotmail.com

Marie-Louise Lindlöf Ordförande 070-778 52 54
Catharina Höög Sekreterare 070-433 81 10
Birgitta Johansson Kassör 070-668 52 67
Instruktörer    
Marie-Louise Lindlöf Grundkurs 070-778 52 54
  Fortsättning I  
     

Kickingbulls